Elukohatunnistus

Euroopa Ühenduse põhieeldused

Prolesan PureProlesan Pure Prolesan Pure tõhusat dieedi tableti

Täpne vastus küsimusele "mis on CE-sertifikaat?" on seotud Euroopa Liiduks olemise põhieelduste selgitamisega. Selgub, et tema tundide sisul on kolm põhimõtet: kaupade, inimeste ja raha vaba liikumine. Ülaltoodud põhimõtete loomiseks otsustasid EL-i liikmesriigid lahendada kõik ühendusesisese kaubanduse probleemid ja leppisid kokku ühises poliitikas kolmandate riikide partnerite jaoks. Tänu praegusele müügikogukonnale loodi vahetuspiirkond, sarnane viimasega, mis loob tähenduse ühe riigi klassides. Te olete selle kätte saanud. Täpsustan Euroopa ühisturu või ühisturu.

Euroopa ühisturg ja ostetavate toodete tutvustamine

Üks riikidevahelise kaubandusega seotud suurimaid raskusi on kaubamärgi ja tooteohutuse riiklikud nõuded. Kõigis riikides kehtisid uued seadused ja väärtused, mis erinesid riigiti märkimisväärselt. Tootja, kes kavatses oma tooteid müüa teistes riikides, pidi iga kord vastama erinevatele nõuetele. Kaubandustõkete kaotamiseks tuli need erinevused kaotada. Kaubavahetusega seotud norme ei olnud võimalik tühistada. Seega kaitses üks lahendus standardite ühtlustamist kogu kogukonnas, nii et kaubandusele allusid need üksikud nõuded.

Varases etapis üritati reguleerida ELi õigusakte seoses üksikute esemete ja kaupadega. Sellest lähenemisest loobuti tohutu keerukuse ja aeganõudvate protsesside tõttu.

Lahendus oli luua lihtsustatud lähenemisviis tehnilisele ühtlustamisele. Teatud tooterühmade jaoks on määratletud põhilised ohutusnõuded, mis tuleb täita enne toote või toote turule laskmist Euroopa ühtsel turul.

Väljastpoolt ELi asuvad ettevõtjad, kes kavatsevad tuua toote turule ühenduse turul, näiteks Türgist, peavad kontrollima, et nende toode vastab EL-i kvaliteedinõuetele ja -standarditele. Selle tõend on nende vastutus.

Loodud on harmoneeritud standardid, tänu millele saavad ettevõtjad teada, millised olulised nõuded tuleks kehtestada. Siiski ei ole kohustust neid põhimõtteid kohaldada. Ettevõtja, kes järgmise võimaluse korral tõendab, et tema toode lisatakse ostule ühenduse võõrandamise käigus.

CE-sertifikaat - tootja kinnitus

CE-vastavusmärgis on sama kummaline kui tootja kinnitus, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate eeskirjade teatud nõuetele.On teadlik tootja deklaratsiooni sümbolist või volitatud esindajast. See kinnitab, et toode on sõlminud lepingu, mille olulised nõuded on kehtestatud antud toote eeskirjades. Nii et kindlasti olgu need ainsad või pisut erinevad direktiivid.

Ühenduse õigusega nähakse CE-märgisega tootele ette vastavuse eeldus ja minimaalsed ohutusnõuded.

CE-sertifikaat on seatud tootele meie vastutusel tootja või volitatud esindajana. Selle põhjuseks on tõend selle kohta, et toode vastab direktiivi olulistele nõuetele. Selle fakti kindlakstegemiseks viiakse läbi vastavushindamismenetlus, millele järgneb hea kontroll, millele järgneb vastavusdeklaratsioon. Vastavushindamismenetlused võivad olla uued, sõltuvalt kauba kasutamisega seotud riskidest. Mida olulisem on efekti kasutamise oht ja mida keerulisem see on, seda paremini peab protseduure järgima selle tootja või volitatud esindaja. Mõnel juhul on soovitatav järgida mitme ühenduse standardi nõudeid.