Taitematerjali 0 31 vastavusdeklaratsioon 5

EÜ vastavusdeklaratsioon on sama kirjalik deklaratsioon, mille tootja (või volitatud esindaja on esitanud, et tema artikkel sobib Euroopa Liidu soovitustega. See deklaratsioon peab olema seotud ühe või väga tootega, mis on tootenime või koodi abil selgelt identifitseeritavad või mis on muu ühemõtteline viide. Tootja peab toodet analüüsima ja tegema vajalikud muudatused direktiivide nõuete täitmiseks.

Enne vastavusdeklaratsiooni väljaandmist tuleb toodetele läbi viia vastavushindamise protseduurid ja vajaduse korral (kuna need on loodud erieeskirjadest peavad need materjalid saama head sertifikaadid. Vastavushindamismenetlus viiakse läbi konkreetsete toimingujadade abil. Seal on viimased tegelikult kutsutud moodulid ja need esitatakse tavaliselt suurtähtedega. Selle jada valimist soovib tootja, kelle valime kindlasti oma äranägemise järgi tema poolt direktiivis tutvustatud ja toodet käitavate pakkumiste hulgast. Tehniliselt keskmiste toodete korral võib eeldada järjestust elemendi enda põhjal (nt moodul A ja keerukamate toodete puhul on need keerulised protseduurid (nt elektriarvesti õnnestumisel võib tootja valida moodulid B + D, B + F või H1 . Seejärel dokumenteeritakse tööaeg ja tooted. Tootja kirjutab toodetele, mis võivad deklareerida vastavust CE-vastavusmärgisele. Tootja poolt vastavusdeklaratsiooni väljastamisega seotud suur vastutus on tingitud asjaolust, et on võimalik, et toode, mille jaoks dokumendid koostati, vastab kõigile põhinõuetele, samal ajal kui see on praeguste eeskirjade kohaselt kohane.EÜ vastavuslepingud peaksid sisaldama lisateavet vastavalt järgmisele mallile (vastavalt taristuministri 11. augusti 2004. aasta määrusele ehitusmaterjalide nõuetele vastavuse deklareerimise meetodite ja nende ehitustähisega märgistamise süsteemi kohta:1. Toote kordumatu identifikaator - number XXXX2. Tootja - ja vajadusel tema Euroopa volitatud esindaja - mark ja aadress3. Vastavusdeklaratsioon antakse välja tootja (või paigaldaja ainuvastutusel4. Mis on deklaratsiooni objekt - toote tunnus, mis vajadusel võimaldab selle sisu reprodutseerida - lisage foto5. Eespool kirjeldatud deklaratsiooni objekt on kooskõlas ühenduse õigusega (loetelu6. Viited spetsifikatsioonidele või fotodele ühtlustatud eeskirjadele - mille kohta tuleb hankida deklaratsioon7. Tõsistel juhtudel esitage teave sekkumise teinud ja sertifikaadi väljastanud teatatud väärtuse kohta8. Muu lisateave, näiteks: kelle nimel allakirjutamine, väljaandmise aeg ja viis, amet, nimi ja allkiri.Pärast vastavusdeklaratsiooni väljastamist võib toode võtta CE-märgise. Selle märgistuse olemasolu toote pakendil näitab, et see vastab Euroopa Liidu direktiivide nõuetele. Nad töötavad tervise ja kohtade kaitse, kasutamise ohutusega seotud ülesannete kallal ning määravad kindlaks ka ohud, mida tootja peaks kõrvaldama. Kui tootel tuleb läbi viia vastavushindamine, kuid tal pole vastavusdeklaratsiooni, ei saa seda Euroopa Liidus ostes osta ega kasutusele võtta. Deklaratsiooni valvab tootja või, kui ta suudab oma peakorteri sulgeda väljaspool Euroopa Liitu, tema Euroopa volitatud esindaja.